Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

1/2019 - Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
1/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-04-05 10:00:00
2019-04-05 10:15:00
2019-06-03

: 2019-02-22 09:57:35
: Jakimowicz Urszula