Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

23/2019 - Dostawa radiofarmaceutyków na okres 24 miesięcy

Informacje o zamówieniu
Dostawa radiofarmaceutyków na okres 24 miesięcy
23/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-05-07 10:00:00
2019-05-07 10:15:00
2019-07-05

: 2019-03-26 10:40:21
: Harackiewicz Emilia