Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

33/2021 - Modernizacja głównego węzła cieplnego wraz z pracami adaptacyjnymi w budynku przy ul. Żurawiej 14

Informacje o zamówieniu
Modernizacja głównego węzła cieplnego wraz z pracami adaptacyjnymi w budynku przy ul. Żurawiej 14
33/2021
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-06-23 09:00:00
2021-06-23 09:15:00
2021-07-22

: 2021-06-08 14:31:44
: Jakimowicz Urszula