Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-60-2021 - Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych

Informacje o zamówieniu
Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych
DZP-270-60-2021
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-12-06 11:00:00
2021-12-06 11:30:00
2021-12-13 11:00:00
2021-12-13 11:30:00
2022-01-04

: 2021-11-25 14:00:31
: Kupczyk Tomasz