Zamawiający
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
Tel.: +48126348282
Faks:
Adres strony internetowej: www.krakow.nio.gov.pl

ZP-271-22/24 - Dostawa wyrobów medycznych oraz sprzętu medycznego

Informacje o zamówieniu
Dostawa wyrobów medycznych oraz sprzętu medycznego
ZP-271-22/24
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2024-04-04 10:00:00
2024-04-04 10:30:00
2024-05-03

: 2024-03-20 14:31:42
: Kapela Barbara