Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

11/SZ/2020 - Dostawa sprzętu do zabiegów ablacji arytmii serca oraz implantacji urządzeń do elektroterapii serca.

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu do zabiegów ablacji arytmii serca oraz implantacji urządzeń do elektroterapii serca.
11/SZ/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-08-25 10:00:00
2020-08-25 10:15:00
2020-10-23

: 2020-07-17 09:21:15
: Czaczkowska Renata