Zamawiający
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Ceramiczna 1
22-100 Chełm
Tel.: 562 32 54
Faks: 562 32 47
Adres strony internetowej: www.szpital.chelm.pl

ZP 3311/4/2020 - Zakup i sukcesywne dostawy Interferonu beta-1b refundowanego leku objętego programem lekowym: Leczenie stwardnienia rozsianego

Informacje o zamówieniu
Zakup i sukcesywne dostawy Interferonu beta-1b refundowanego leku objętego programem lekowym: Leczenie stwardnienia rozsianego
ZP 3311/4/2020
przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-02-25 09:00:00
2020-02-25 09:00:00
30 dni

: 2020-02-17 08:19:26
: Kaźmieruk Alicja