Zamawiający
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
Tel.: +48126348282
Faks:
Adres strony internetowej: www.nio-krakow.pl

ZP-271-17/22 - Dzierżawa analizatora hematologicznego, analizatora koagulogicznego, analizatoraPOCT, analizatora i wirówki laboratoryjnej do oznaczania białek specyficznych wraz z odczynnikami i materiałami zużywalnymi

Informacje o zamówieniu
Dzierżawa analizatora hematologicznego, analizatora koagulogicznego, analizatoraPOCT, analizatora i wirówki laboratoryjnej do oznaczania białek specyficznych wraz z odczynnikami i materiałami zużywalnymi
ZP-271-17/22
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2022-06-02 09:00:00
2022-06-02 09:30:00
2022-08-30

: 2022-05-16 10:52:48
: Warmińska Joanna