Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.36.2022.KM - Budowa mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców Osiedla Południe, Osiedla Stare Miasto i Osiedla Zachód, zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola, w rejonie pomiędzy ul. Filtrową - ul. Zygmunta Krasińskiego - ul. Kadetów w Kędzierzynie-Koźlu - III POSTĘPOWANIE

Informacje o zamówieniu
Budowa mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców Osiedla Południe, Osiedla Stare Miasto i Osiedla Zachód, zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola, w rejonie pomiędzy ul. Filtrową - ul. Zygmunta Krasińskiego - ul. Kadetów w Kędzierzynie-Koźlu - III POSTĘPOWANIE
ZP.271.1.36.2022.KM
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2022-04-22 12:00:00
2022-04-22 12:15:00
2022-05-27 13:00:00
2022-05-27 13:15:00
2022-05-21

: 2022-04-06 14:51:12
: Mucha Dorota