Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.26.2022 - Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb Gminy Opatówek i jednostek organizacyjnych Gminy Opatówek w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb Gminy Opatówek i jednostek organizacyjnych Gminy Opatówek w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
Zp.In.271.26.2022
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2022-12-12 09:45:00
2022-12-12 10:00:00
2023-01-10

: 2022-12-02 12:25:16
: Woźniak Wojciech