Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.5.2023 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1394N Witki - Sępopol - Dzietrzychowo - Gierkiny w msc. Dzietrzychowo
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Przebudowa drogi powiatowej nr 1394N Witki - Sępopol - Dzietrzychowo - Gierkiny w msc. Dzietrzychowo
ZDP-DT.3430.5.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-07-14 11:00:00
2023-07-14 11:30:00
2023-08-12

: 2023-06-27 08:26:45
: Kocisz Agnieszka