Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.45.2022.DM - Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu street Workout - os. Rogi - B.O.

Informacje o zamówieniu
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu street Workout - os. Rogi - B.O.
ZP.271.1.45.2022.DM
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Usługi
2022-05-27 12:00:00
2022-05-27 12:15:00
2022-06-25

: 2022-05-19 12:27:14
: Mucha Dorota