Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

114/2019 - Dostawa rękawic

Informacje o zamówieniu
Dostawa rękawic
114/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-01-30 12:00:00
2020-01-30 12:15:00
2020-03-29

: 2019-12-24 09:29:36
: Maciejewska Martyna