Zamawiający
Gmina i Miasto Odolanów
Rynek 11
63-430 Odolanów
Tel.: 733-15-81
Faks: 733-38-92
Adres strony internetowej: www.odolanow.pl

ZP.271.2.27.2022 - Odbiór, transport odpadów komunalnych z zagospodarowaniem popiołów z terenu Gminy i Miasta Odolanów (sektor 1)

Informacje o zamówieniu
Odbiór, transport odpadów komunalnych z zagospodarowaniem popiołów z terenu Gminy i Miasta Odolanów (sektor 1)
ZP.271.2.27.2022
Przetarg nieograniczony
Usługi
2022-11-25 08:00:00
2022-11-25 08:10:00
2023-02-22

: 2022-10-26 16:34:40
: Janiak Agnieszka