Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-44-2021 - Sukcesywne dostawy higienicznych artykułów pacjenta

Informacje o zamówieniu
Sukcesywne dostawy higienicznych artykułów pacjenta
DZP-270-44-2021
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-10-28 11:00:00
2021-10-28 11:30:00
2021-11-26

: 2021-10-20 13:47:05
: Perlińska Karolina