Zamawiający
Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
Pasteura 3
01-093 Warszawa
Tel.: 225892180
Faks:
Adres strony internetowej: www.nencki.edu.pl

AZP-261-03/2024 - Usługi konserwacyjno-naprawcze instalacji ciepłowniczej i wodno-kanalizacyjnej w budynkach Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie

Informacje o zamówieniu
Usługi konserwacyjno-naprawcze instalacji ciepłowniczej i wodno-kanalizacyjnej w budynkach Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie
AZP-261-03/2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2024-02-13 11:00:00
2024-02-13 11:15:00
2024-03-13

: 2024-02-02 11:49:44
: Nykiel Karolina