Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.4.2022 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc emulsją asfaltową i grysami

Informacje o zamówieniu
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc emulsją asfaltową i grysami
ZDP-DT.3430.4.2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-02-28 10:00:00
2022-02-28 10:30:00
2022-03-29

: 2022-02-11 11:38:35
: Kocisz Agnieszka