Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

33/2020 - Dostawa preparatów do dezynfekcji do Apteki USKwB

Informacje o zamówieniu
Dostawa preparatów do dezynfekcji do Apteki USKwB
33/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-04-17 12:00:00
2020-04-17 12:15:00
2020-06-15

: 2020-03-09 08:55:19
: Laszkiewicz Ewelina