Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.7.2022 - Przebudowa nawierzchni drogi ul. Sosnowa w m. Szałe

Informacje o zamówieniu
Przebudowa nawierzchni drogi ul. Sosnowa w m. Szałe
Zp.In.271.7.2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-05-12 09:45:00
2022-05-12 10:00:00
2022-06-10

: 2022-04-22 11:14:01
: Woźniak Wojciech