Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

54/2020 - Dostawa systemu elektroanatomicznego 3D oraz generatora z pompą do Kliniki Kardiologii Inwazyjnej i systemu monitorowania parametrów fizjologicznych do Kliniki Kadiochirurgii

Informacje o zamówieniu
Dostawa systemu elektroanatomicznego 3D oraz generatora z pompą do Kliniki Kardiologii Inwazyjnej i systemu monitorowania parametrów fizjologicznych do Kliniki Kadiochirurgii
54/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-10-01 12:00:00
2020-10-01 12:30:00
2020-11-29

: 2020-08-28 10:45:20
: Laszkiewicz Ewelina