Zamawiający
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Ceramiczna 1
22-100 Chełm
Tel.: 562 32 54
Faks: 562 32 47
Adres strony internetowej: www.szpital.chelm.pl

ZP 3311/9/2020 - Zakup i dostawy materiałów opatrunkowych i medycznych

Informacje o zamówieniu
Zakup i dostawy materiałów opatrunkowych i medycznych
ZP 3311/9/2020
przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-04-10 09:00:00
2020-04-10 09:00:00
30 dni

: 2020-03-27 09:02:55
: Sobocińska-Koszuta Urszula