Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

132/2022 - Dostawa sprzętu endoskopowego

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu endoskopowego
132/2022
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2023-01-31 12:00:00
2023-01-31 12:30:00
2023-04-30

: 2023-01-04 09:43:06
: Wasilczyk Iwona