Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.ewsm.org/

DZP-270-25-2021 - Naprawa angiografu Infinix CF-i (INFX-8000V/E4)

Informacje o zamówieniu
Naprawa angiografu Infinix CF-i (INFX-8000V/E4)
DZP-270-25-2021
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-06-25 11:00:00
2021-06-25 11:30:00
2021-07-24

: 2021-06-17 13:31:57
: Kupczyk Tomasz