Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.11.2021 - Przebudowa drogi w miejscowości Warszew.

Informacje o zamówieniu
Przebudowa drogi w miejscowości Warszew.
Zp.In.271.11.2021
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-07-08 09:45:00
2021-07-08 10:00:00
2021-08-06

: 2021-06-22 11:17:29
: Matusiak Krzysztof