Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

40/2020 - Usługa całodobowego żywienia pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku - Usługi społeczne

Informacje o zamówieniu
Usługa całodobowego żywienia pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku - Usługi społeczne
40/2020
Przetarg nieograniczony
Usługi
2020-04-27 12:00:00
2020-04-27 12:15:00
2020-06-25

: 2020-04-15 09:43:57
: Wasilczyk Iwona