Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

39/2020 - Dostawa endoprotez stawu kolanowego na okres 12 misięcy

Informacje o zamówieniu
Dostawa endoprotez stawu kolanowego na okres 12 misięcy
39/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-05-21 12:00:00
2020-05-21 12:15:00
2020-07-25

: 2020-04-14 12:52:11
: Maciejewska Martyna