Zamawiający
Gmina Kępno
Ratuszowa 1
63-600 Kępno
Tel.: 5909400
Faks: 5909402
Adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

WR.271.7.2022 - Zagospodarowanie terenu przy budynku wielorodzinnym znajdującym się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie

Informacje o zamówieniu
Zagospodarowanie terenu przy budynku wielorodzinnym znajdującym się przy ul. Solidarności 8a w Kępnie
WR.271.7.2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-03-30 09:30:00
2022-03-30 10:15:00
2022-04-28

: 2022-03-14 12:36:04
: Hendrys Iwona