Zamawiający
Gmina Kępno
Ratuszowa 1
63-600 Kępno
Tel.: 5909400
Faks: 5909402
Adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

WR.271.28.2022 - Budowa ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kępnie

Informacje o zamówieniu
Budowa ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kępnie
WR.271.28.2022
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2022-11-25 09:30:00
2022-11-25 10:15:00
2022-12-24

: 2022-11-04 10:55:19
: Hendrys Iwona