Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.7.2021 - Zakup samochodu ciężarowego

Informacje o zamówieniu
Zakup samochodu ciężarowego
ZDP-DT.3430.7.2021
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-11-18 11:00:00
2021-11-18 11:30:00
2021-12-17

: 2021-11-08 08:26:26
: Kocisz Agnieszka