Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

20/2019 - Dostawa materiałów wszczepialnych do operacji naczyniowych

Informacje o zamówieniu
Dostawa materiałów wszczepialnych do operacji naczyniowych
20/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-04-26 10:00:00
2019-04-26 10:15:00
2019-06-24

: 2019-03-25 09:15:04
: Laszkiewicz Ewelina