Zamawiający
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
Tel.: 55-86-421
Faks: 7412250
Adres strony internetowej: www.umg.edu.pl

CRZP/220/2022/AZP - Wykonanie robót budowlanych oddymianie budynku - ETAP I i pomieszczenia łącznika - ETAP II w budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego przy ul. Roberta de Plelo w Gdańsku

Informacje o zamówieniu
Wykonanie robót budowlanych oddymianie budynku - ETAP I i pomieszczenia łącznika - ETAP II w budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego przy ul. Roberta de Plelo w Gdańsku
CRZP/220/2022/AZP
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2022-12-06 11:00:00
2022-12-06 11:15:00
2023-01-04

: 2022-11-18 14:54:19
: Kolesińska Anna