Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz
Tel.: 8275426
Faks:
Adres strony internetowej: www.szpitalsieradz.pl

SZP.215-44/20 - Dostawa aparatu USG z funkcją echokardiografii

Informacje o zamówieniu
Dostawa aparatu USG z funkcją echokardiografii
SZP.215-44/20
przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-11-12 10:00:00
2020-11-12 11:00:00
30 dni

: 2020-11-03 13:57:44
: Szewczyk Dorota