Zamawiający
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Ceramiczna 1
22-100 Chełm
Tel.: 562 32 54
Faks: 562 32 47
Adres strony internetowej: www.szpital.chelm.pl

ZP 3311/10./2019 - Zakup i sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych - różnych produktów leczniczych

Informacje o zamówieniu
Zakup i sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych - różnych produktów leczniczych
ZP 3311/10./2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-05-07 09:00:00
2019-05-07 09:15:00
2019-05-24 09:00:00
2019-05-24 09:00:00
60 dni

: 2019-03-28 09:23:51
: Kaźmieruk Alicja