Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 472-38-80
Faks:
Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

CUW.262.48.2021.MS - Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice – Ucieszków w Gościęcinie – Etap I - II POSTĘPOWANIE

Informacje o zamówieniu
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice – Ucieszków w Gościęcinie – Etap I - II POSTĘPOWANIE
CUW.262.48.2021.MS
tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-09-06 10:00:00
2021-09-06 11:00:00
2021-10-05

: 2021-08-20 11:17:31
: Śliwińska Anna