Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-44-2022 - Zakup i dostawa serwerów

Informacje o zamówieniu
Zakup i dostawa serwerów
DZP-270-44-2022
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-08-10 11:00:00
2022-08-10 11:30:00
2022-09-08

: 2022-07-13 13:38:47
: Kupczyk Tomasz