Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.22.2021 - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Opatówek - ul. T. Kościuszki (675576P), ul. Braci Gillerów (675580P) oraz w miejscowości Cienia Trzecia (675527P)

Informacje o zamówieniu
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Opatówek - ul. T. Kościuszki (675576P), ul. Braci Gillerów (675580P) oraz w miejscowości Cienia Trzecia (675527P)
Zp.In.271.22.2021
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-11-24 09:45:00
2021-11-24 10:00:00
2021-12-23

: 2021-10-29 08:24:07
: Woźniak Wojciech