Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

29/2020 - Dostawa asortymentu do Pracowni Bronchoskopowej

Informacje o zamówieniu
Dostawa asortymentu do Pracowni Bronchoskopowej
29/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-07-15 12:00:00
2020-07-15 12:15:00
2020-09-12

: 2020-06-04 10:39:23
: Wasilczyk Iwona