Zamawiający
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
Tel.: 55-86-421
Faks: 7412250
Adres strony internetowej: www.umg.edu.pl

CRZP/143/2022/AZP - Szkolenie nurkowe dla uczestników projektu- 3

Informacje o zamówieniu
Szkolenie nurkowe dla uczestników projektu- 3
CRZP/143/2022/AZP
Tryb podstawowy
Usługi
2022-08-22 11:00:00
2022-08-22 11:15:00
2022-09-20

: 2022-08-09 11:27:48
: Bednarska-Gloza Aneta