Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

55/2020/RPO - Dostawa kardiomonitorów

Informacje o zamówieniu
Dostawa kardiomonitorów
55/2020/RPO
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-07-07 12:00:00
2020-07-07 12:30:00
2020-09-04

: 2020-06-24 09:52:47
: Wasilczyk Iwona