Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

85/2019 - Dostawa akcesoriów do operacji zaćmy

Informacje o zamówieniu
Dostawa akcesoriów do operacji zaćmy
85/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-10-03 12:00:00
2019-10-03 12:15:00
2019-12-01

: 2019-09-17 14:43:34
: Maciejewska Martyna