Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-28-2022 - Sukcesywne dostawy workow i pojemników na odpady oraz worków na zwłoki

Informacje o zamówieniu
Sukcesywne dostawy workow i pojemników na odpady oraz worków na zwłoki
DZP-270-28-2022
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-05-11 11:00:00
2022-05-11 11:30:00
2022-06-09

: 2022-04-28 13:40:32
: Kupczyk Tomasz