Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-41-2020 - Dostawa respiratorów stacjonarnych dla dzieci i dorosłych - 10 sztuk.

Informacje o zamówieniu
Dostawa respiratorów stacjonarnych dla dzieci i dorosłych - 10 sztuk.
DZP-270-41-2020
przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-08-03 09:00:00
2020-08-03 09:30:00
30 dni

: 2020-07-22 11:59:26
: Zajdler Joanna