Zamawiający
Gmina Kępno
Ratuszowa 1
63-600 Kępno
Tel.: 5909400
Faks: 5909402
Adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

WR.271.1.2024 - Konserwacja zieleni na wybranych nieruchomościach Gminy Kępno lub będących w jej posiadaniu w 2024r

Informacje o zamówieniu
Konserwacja zieleni na wybranych nieruchomościach Gminy Kępno lub będących w jej posiadaniu w 2024r
WR.271.1.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2024-01-15 09:30:00
2024-01-15 10:15:00
2024-02-13

: 2024-01-04 13:54:24
: Hendrys Iwona