Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.4.2024 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Pełnienie nadzoru inwestorskiego
ZDP-DT.3430.4.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2024-04-22 11:00:00
2024-04-22 11:30:00
2024-05-21

: 2024-04-12 12:17:33
: Kocisz Agnieszka