Zamawiający
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
Ceramiczna 1
22-100 Chełm
Tel.: 562 32 54
Faks: 562 32 47
Adres strony internetowej: www.szpital.chelm.pl

ZP.3311.28.2022 - Modernizacja pawilonu głównego szpitala - remont holu SPWSzS w Chełmie

Informacje o zamówieniu
Modernizacja pawilonu głównego szpitala - remont holu SPWSzS w Chełmie
ZP.3311.28.2022
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2022-05-16 09:00:00
2022-05-16 09:05:00
2022-06-14

: 2022-04-28 09:07:49
: Kaźmieruk Alicja