Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

42/2019 - Dostawa odczynników do posiadanych analizatorów parametrów krytycznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa odczynników do posiadanych analizatorów parametrów krytycznych
42/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-11-14 12:30:00
2019-11-14 12:45:00
2020-01-12

: 2019-10-09 12:06:31
: Harackiewicz Emilia