Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

71/2021 - Dostawa sprzętu do wykonywania zabiegów ablacji arytmii serca na okres 6 miesięcy

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu do wykonywania zabiegów ablacji arytmii serca na okres 6 miesięcy
71/2021
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-10-19 12:00:00
2021-10-19 12:15:00
2022-01-16

: 2021-09-17 12:00:36
: Harackiewicz Emilia