Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

10/2023 - Dostawa endoprotez

Informacje o zamówieniu
Dostawa endoprotez
10/2023
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2023-01-20 12:00:00
2023-01-20 12:15:00
2023-04-19

: 2023-01-09 14:19:45
: Jakimowicz Urszula