Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

129/2020 - Dostawa medycznych środków technicznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa medycznych środków technicznych
129/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-02-05 12:00:00
2021-02-05 12:30:00
2021-04-05

: 2020-12-30 08:18:44
: Wasilczyk Iwona