Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

32/2020 - Dostawa leków z programów lekowych i do chemioterapii

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków z programów lekowych i do chemioterapii
32/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-05-05 11:00:00
2020-05-05 11:15:00
2020-07-03

: 2020-03-23 10:50:37
: Harackiewicz Emilia